I den här artikeln ger vi bakgrundsinformation till Indonesien och öarna Flores och Komodo, samt generella tips på vilka volontärresor och volontärprojekt som finns tillgängliga i Flores och Komodo.

Det finns över 14.000 öar i Indonesien, och ungefär hälften av dem är bebodda. Den största ön, Sumatra, är belägen rakt söder om Phuket och är till ytan ungefär lika stor som Sverige. Den minsta ön är ej namngiven och det är ej heller klarlagt vilken som är minst!

För dig som redan varit i Indonesien eller funderat på att resa dit är säkert Bali ett bekant namn. Bali är utan tvekan den mest kända ön och resmålet för turister. Det är också en av våra mest populära destinationer för volontärresor, och även utgångspunkt för dig som vill volontärarbeta med sköldpaddor på den lilla ön Nusa Penida.

Komodo och Flores däremot är det få som känner till. Flores och Komodo tillhör vad man brukar kalla de Små Sundaöarna – ett pärlband av vackra och unika öar i Indonesiens arkipelag.

Komodo och Flores. Liten karta med placeringen av öarna i ett större perspektiv.

Komodo – Jätteödlornas ö

Jättevaran, Komodovaran, eller rentav drake? Kärt barn har många namn. Komodovaranen, som Varanus komodoensis är mest känd som, har fått sitt namn från ön. Indonesien har koloniserats i omgångar av europeiska sjömakter, först av portugiserna på 1500-talet och sedermera av Nederländerna. Det var i samband med att nederländska sjöfarare i början av 1900-talet fick syn på en stor ödla på ön som Komodovaranen namngavs och undersöktes. Till en början trodde man att Komodovaranen var en drake som kunde spruta eld, men efter en tid förstod man att det endast rörde sig om en landlevande varan.

Komodovaranen är världens största nu levande ödla, med en normallängd på 2–3 meter och en vikt på omkring 70 kg. Från upptäckten till idag har Komodovaranernas utbredning minskat, till stor del på grund av mänsklig inverkan på deras levnadsmiljö. Komodovaranen listas idag som sårbara av Internationella Naturvårdsunionen. De är skyddade under indonesisk lag, och Komodo nationalpark grundades 1980 för att skydda dem.

Komodovaranen samsas med bland annat makaker, vattenbuffel och cirka 2000 fastboende personer på ön. Men det är inte bara över ytan som Komodo bjuder till, kusten runt ön och korallreven hyser manta, delfiner och flera större fiskarter. Nationalparken har gett visst skydd mot överexploatering och tjuvfiske – som ofta genomförs med hjälp av undervattensbomber. Men problemen kvarstår och förstörelse genom undervattensbomber är ett hot mot den marina miljön.

Volontärabeta med djur och bevara Komodovaranen!

Du kan volontärarbeta med att bevara dessa unika jätteödlor, och samtidigt lära dig mer om både dem och de många andra djur och växter som finns i den här unika nationalparken. Volontärarbetet är i vild miljö och handhavande av själva varanen är inte vanligt förekommande. Projektet innebär dock både teoretiska och praktiska sysslor och ämnar bland annat att öka förståelse och kunskapen om komodovaranen, dess habitat, levnadsvanor, fortplantning för fortsatta överlevnad.

Flores – Blommornas udde

Flores är större än Komodo men enbart lite större än Skåne till storleken. Ön har cirka två miljoner invånare, varav cirka 70,000 bor i öns största stad, Maumere. Ön är till ytan bergig, och bara 5% av land kan därför användas till jordbruk. Det har lett till att en stor andel av öns befolkning lider av undernäring, och här är det betydligt fattigare än på turistöarna Bali och Lombok – men fler turister har med åren hittat till Flores.

Landskapet präglas starkt av lantbruket och fisket, små hyddor och fiskebåtar syns där mänsklig aktivitet kan skönjas. Tillsammans med ett rikt kulturutbud är ön perfekt för den som vill uppleva en kultur som är väl bevarad och än idag präglas av uråldriga seder och bruk. Ön har likt Komodo och resten av Indonesien en historia som innefattar europeiska kolonisatörer, Flores har även belägrats av Japaner och styrts av härskare från Västindien. Till skillnad från resten av Indonesien är dock majoriteten av invånarna på Flores katoliker.

Volontärabeta och lär ut engelska till Flores unga

Vill du uppleva Flores unika natur och kultur utan att komma nära reptiler? På undervisningsprojekt volontärar du och hjälper ungdomar och barn på ön. Projektet innebär att du lär ut engelska på en lokal skola i Lebuan Bajo. Genom att bidra till barnens utbildning och stärka deras engelskakunskaper ökar deras möjligheter till både högre studier och att möjlighet att ta till sig information utifrån. En förutsättning för att få jobb i den snabbt växande turismnäringen på ön.

Vill du se en överblick över våra resor till Indonesien kan du antingen klicka här för volontärresor till Lombok och Flores eller här för volontärresor till Bali.

Har du frågor eller funderingar om hur det är att resa i Indonesien som volontär, fråga gärna oss. Vi kan hjälpa dig och ge svar utifrån vår erfarenhet, eller dela feedback från andra som redan gjort resan!