Att volontärarbeta på barnhem utomlands har varit omdiskuterat de senaste åren, och det finns många som avråder från att göra det av olika anledningar. I vissa fall är kritiken berättigad. Vi vill gärna redovisa hur vi ser på vår roll som förmedlare av volontärresor till barnhem, och hur vi väljer ut de barnhem vi skickar volontärer till.

Kritiken och mediedebatten har mestadels handlat om privatägda barnhem där barnen behandlas som brickor i ett spel för att tjäna pengar, genom att ta emot betalande volontärer – eller ”barnhemsturism” där turister får besöka ett barnhem nästan på samma sätt som man besöker ett zoo.

Och ja – det finns barnhem som drivs med ekonomiskt vinstintresse. Det förekommer att barn placeras på barnhem fast de egentligen kan bo kvar hemma, mot löften om pengar och en bättre framtid för familjen. Det är vanligast i Afrika, men förekommer även i länder som Kambodja, Vietnam, Nepal och Filippinerna.

Det är något som vi inte vill bidra till på något sätt och vi agerar kontinuerligt på indikationer som visar om något inte står rätt till. Gällande barnhem har vi därför slutat skicka volontärer till barnhem i de länderna sedan en tid tillbaka, eftersom vi inte hade insyn eller erbjöds tillräcklig transparens över verksamheten där. Vi har dessutom tidigare avslutat samarbetet med ett barnhem i Bangkok, när vi med egna ögon såg hur barnen där fick smisk av den lokala personalen.

Alla volontärer som rest med oss är en del av våra ögon och öron ute på projekten. Genom att vara en mindre organisation har vi personlig kontakt med de som reser med oss och läser du detta och rest med oss har du antagligen mailat med Lennie eller pratat med Emanuel, eller både och. Småskaligheten gör att vi kan hålla bättre koll och följa upp personligen, vid varje avslutad volontärresa.

 

Var kan man volontärjobba på barnhem?

Nu skickar vi bara volontärer till barnhem i två länder: Sri Lanka och Thailand. Vi har valt att behålla de projekten av flera anledningar:

Barnhemmen på Sri Lanka är statligt drivna, eller står under strikt statlig kontroll, och har inget privat vinstintresse. De har brist på personal, och man kan göra skillnad som volontär även under en kortare tid. Förhållandena för barnen är bristfälliga jämfört med svensk standard, men vi är övertygade om att internationella volontärer bidrar till något positivt.

Förutom fler händer som kan hjälpa till rent praktiskt gör volontärernas närvaro att den lokala personalen har ögonen på sig. I ett land där barnaga fortfarande är vanligt tycker vi det är viktigt – särskilt eftersom det handlar om barnhem för bebisar och barn med förståndshandikapp och/eller funktionsnedsättningar.

Vi har dessutom ett bra och mångårigt samarbete med en välgörenhetsorganisation på Sri Lanka, som står för markservicen för våra volontärer.

Vi skickar även volontärer till två barnhem i Thailand. Det ena ligger utanför Phuket, och är visserligen privatägt – men drivs av ett gift par som alltid sätter barnens bästa främst. Vi har besökt dem flera gånger, och vi har tät kontakt. Vi känner oss trygga med att skicka volontärer till dem, och alla volontärer vi har placerat där har varit nöjda med sin volontärresa dit.

barnhem-chiang-rai

Vi har även ett nytt projekt i Chiang Rai i norra Thailand, där man kan hjälpa till på två olika barnhem. Här har vi den enorma fördelen att vara på plats – Lennie på IndiGo bor i Chiang Rai, och besöker ofta båda hemmen. Därför kan vi garantera att det här är bara verksamheter där barnen inte används för att tjäna pengar – barnhemmen drivs av eldsjälar som själva lever under knappa förhållanden. De får inte många volontärer om året, och om de hade drivit barnhemmen för att tjäna pengar hade det varit världens sämsta affärsidé!

 

Sen då? Vad händer efter en volontärresa?

Det finns såklart fler perspektiv och frågor att diskutera när det gäller volontärresor, men efter att ha levt med volontärresor i över 10 år är vi säkra på att nyttan allt finns där. En viktig aspekt som ofta glöms bort i diskussioner som dessa är möjligheten att påverka efter en volontärresa. Vi jobbar hårt för att kunna erbjuda att göra skillnad under resans gång ute på projekten och det har vi lyckats bra med genom våra kontakter, vår erfarenhet och kunskap om Asien. Tyvärr är volontärresans influens på hur man väljer att leva och vilka val man gör efter sin hemkomst ofta förringad och inte alls diskuterad vilket ger ett snävt och förenklat narrativ till en mer komplex verklighet.

I globala tider som dessa där polarisering och xenofobi är så pass påtagliga, tätt inpå oss, är förmodligen den personliga utvecklingen och insikterna minst lika viktiga som hjälpen man ger på plats.

Vi följer alltid upp våra volontärers intryck – antingen på plats eller efter volontärresan. Det hjälper oss att få en dagsfärsk lägesrapport från alla projekt, och även om vi inte alltid kan påverka alla detaljer gör vi vårt bästa för att fånga upp både positiv feedback och punkter som går att förbättra.

Om du funderar på att volontärarbeta på ett barnhem utomlands finns det många frågor att ställa innan du bestämmer dig. Åker du genom oss på IndiGo har vi redan rätat ut alla de frågetecken vi själva ställer har vi granskar ett barnhem – och kvar finns ett litet antal projekt som vi utan att tveka kan ställa oss bakom.