Vi hälsade på hos våra IndiGo KIDS idag för en liten uppdatering.

Boon mår bra, och har lärt sig sätta ihop små meningar som oftast består av två ord. Han har varit på ett sjukhus som heter Rajanagarindra för utvärdering, och hans diagnos gällande lindrig autism står fast. Dock märks den inte särskilt mycket, och vi har goda förhoppningar om att han ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt om han får den hjälp och träning som behövs. Han har fått inledande experthjälp för att utvecklas snabbare, och vi hoppas att kunna erbjuda honom mer träning i framtiden.

Vetwasin är långsammare i utvecklingen. Även han har undersökts på Rajanagarindra, och det visade sig att han hade en öroninflammation som gjorde att han hörde dåligt. Han har fått antibiotika och nu är hörseln tillbaka på normal nivå, vilket vi hoppas kommer att ha en positiv inverkan på hans utveckling. Vetwasin får utvecklingsträning av en specialist två gånger i månaden som betalas av oss, och vi hoppas att kunna utöka det till varje vecka inom kort.

Suvatchai, som är drygt ett år äldre än de andra killarna men fortfarande mindre till växten än dem, började på dagis i torsdags! Han går på ett statligt specialdagis för barn med extra stort hjälpbehov. Varje måndag åker han dessutom till ett privat center för autistiska barn, och får experthjälp som utvecklar hans talförmåga. Han gör stora framsteg, och vi hoppas kunna bidra ännu mer till hans utveckling de närmaste åren.

Och med ”vi” menar vi förstås IndiGos ständigt växande familj av volontärer, som alla bidrar ekonomiskt till IndiGo KIDS – utan er skulle vi inte kunna hjälpa killarna. Stort tack till alla som bokat med oss hittills i år från Boon, Vetwasin och Suvatchai!

IndiGo Kids Juni 2014