– Kumusta! Jobb som frivillig på Filippinene!

Våre frivillighetsreiser til Filippinene er hovedsakelig rettet mot å hjelpe barn og ungdom på paradisøya Palawan. Fattigdom er et stort problem på Filippinene, der det er estimert at 40% av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og de større byene er omgitt av slumområder. Som frivillig på Filippinene kan du naturligvis ikke hjelpe alle – men alle kan hjelpe noen!

Samfunnet på Filippinene domineres av en liten velstående elite, mens flertallet av filippinere lever i fattigdom. 12% av barna begynner aldri på skolen. I et land med nesten 100 millioner innbyggere, hvorav drøyt en tredjedel er under 15 år, betyr det at hundretusener av barn må kjempe ekstra hardt for å kunne skape en god fremtid for seg selv. For de som har kommet verst ut handler kampen om å overleve fra dag til dag. Som frivillig på Filippinene kan du gjøre en stor forskjell for de menneskene du møter!

De barna som får muligheten til å gå på skolen begynner den seksårige grunnskolen ved syvårsalderen. Den etterfølges av et femårig høyere studie som har både teoretiske og yrkesrettede linjer for de som har flaks nok til å bli født inn i en familie som har råd til å la de studere, men hver fjerde elev slutter før femteklasse.

Filippinenes utdanning fremmer to- og flerspråklighet. Engelsk og filippinsk er obligatoriske fag på skolen. Engelsk er hovedspråket i skolens høyere studier og på universitetsnivå, så for å kunne ta høyere utdanning er gode engelskkunnskaper en nødvendighet. Der er din innsats som frivillig til stor hjelp. Det er også mange filippinere som jobber utenlands og sender penger hjem til familien, også der må de kunne beherske engelsk.

Våre prosjekter på Filippinene er på Palawan – “verdens beste øy”. Du kan lære bort engelsk på en skole for barn fra fattige familier, jobbe i barnehage, eller bygge og renovere. Samtlige prosjekter finnes  på Palawan.

Ønsker du å vite mer om det å arbeide som frivillig på Filippinene? Kontakt oss!