– Bula! Jobb som frivillig på Fiji med IndiGo!

Som frivillig på Fiji venter et lite paradis – men selv paradiset trenger frivillige! Omtrent en tredjedel av befolkningen regnes for å leve i fattigdom, og behovet for engasjerte frivillige på Fiji er stort. Gjennom oss kan du arbeide som frivillig med barn fra fattige hjem, og bidra til å gi de en bedre fremtid.

Fiji hører til de mest velutviklede lokalsamfunnene blant småstatene i det sydlige Stillehavet, men den politiske uroen har gjort at fattigdom og arbeidsløshet er utbredt blant alle folkegrupper og i alle regioner. Mange samles i slumområdene i byene, fremfor alt i hovedstaden Suva, der har vi valgt å plassere våre frivillige.

Omtrent 100 av Fijis drøyt 300 øyer er bebodde. Det pågår en innflytting fra mindre øyer til hovedøyene og byene der. Omtrent to tredjedeler av befolkningen bor på den største øyen. Viti Levu. Flertallet av Fijis beboere hører til en av to store grupper; urbefolkningen, det vil si etniske fijier, og indianere (indo-fijanere), hvis forfedre invandret fra den Indiske halvøya.

Det er ingen formell skoleplikt på Fiji, men i henhold til loven garanteres alle barn en mulighet til å gå på skole, uavhengig av kjønn og etnisk tilhørighet. De fleste går minst seks års grunnskole. Etter grunnskolen har de mulighet til å gå tilsammen syv år på skole tilsvarende høyskole eller videregående.

Som frivillig på Fiji kan du velge mellom å lære bort engelsk på en skole for barn fra fattige hjem, jobbe i barnehage eller arbeide frivillig som idrettstrener og være et forbilde for barn som er i risikosonen for å havne i feil omgangskrets uten god veiledning.

For deg som reiser som frivillig til Fiji venter et tropisk kystklima, preget av den vindfylte sydostpassaden. Temperaturvariasjonene er små, og det regner ofte, først og fremst på øyenes vindfylte øst- og sydkyster. I perioden mai-oktober er det dog noe tørrere og svalere enn fra november til april, da det kan forekomme orkaner.

Ønsker du å vite mer om arbeide som frivillig på Fiji? Kontakt oss!