– Kumusta! Volontärarbeta på Filippinerna!

Våra volontärresor till Filippinerna är mestadels inriktade på att hjälpa barn och ungdomar på paradisön Palawan. Fattigdom är ett stort problem på Filippinerna, där uppskattningsvis 40% av befolkningen lever under fattigdomsstrecket och de större städerna omges av slumområden.

Trots fattigdomen vittnar tidigare volontärer om en optimism, glädje och tro på framtiden hos lokalbefolkningen. Något som du genom ditt volontärarbete kanske också kommer få chans att uppleva. Som volontär på Filippinerna kan du naturligtvis inte hjälpa alla – men alla kan hjälpa någon!

Filippinerna styrs av en liten välbärgad elit, medan flertalet av invånarna lever i fattigdom. 12% av barnen börjar aldrig i skolan.  I ett land med nästan 100 miljoner invånare, och drygt en tredjedel av dem under 15 år,  betyder det att hundratusentals barn får kämpa extra hårt för att kunna skapa sig en bra framtid. För de som råkat allra värst ut handlar kampen om att överleva från dag till dag. Som volontär på Filippinerna kan du göra verklig skillnad för de människor du möter!

De barn som får möjligheten att gå i skolan börjar den sexåriga grundskolan vid sju års ålder. Den följs av ett femårigt högre stadium som har både teoretiska och yrkesinriktade linjer för de som har turen att födas i en familj som har råd att låta dem studera – men var fjärde elev slutar skolan före femte klass.

Filippinernas utbildningssystem främjar tvåspråkighet. Engelska och filipino är obligatoriska skolämnen. Engelska är främsta språk i skolans högre stadium och på universitetsnivå, så för att kunna studera på högre nivå är goda engelskakunskaper ett måste. Där kan du som volontär fylla ett viktigt tomrum och genom ditt volontärarbete och närvaro på plats bidra till en positiv utveckling. Det är även många filippinare som jobbar utomlands och skickar hem pengar till familjen. Även där måste de kunna behärska engelska.

Våra volontärresor till Filippinerna går till Palawan – ”världens bästa ö”. Du kan lära ut engelska i en skola för barn från fattiga familjer, eller välja volontärarbete på dagis/förskola, jobba med bygg och renovering, eller volontära med hälso- och sjukvård.

Vill du veta mer om volontärarbete & våra volontärresor till Filippinerna? Kontakta oss!