Vi har alla sett förödelsen i Nepal på TV, i tidningar och på internet, och vi inser alla hur svårt det är att bygga upp ett av världens fattigaste länder efter en naturkatastrof. Vi lider med dem, vissa av oss skänker lite pengar till en hjälporganisation i Sverige (där merparten oftast inte når fram till de behövande) och så går vi vidare med vår vardag. Men så finns det några av oss som vill göra mer. Som vill åka dit och hjälpa till på plats. Som vill visa solidaritet med de drabbade i Nepal och visa att vi bryr oss. Som vill se vad våra pengar används till. Det här projektet är för oss!

Den 25 april 2015 förändrades tillvaron för många människor i Nepal. Tusentals miste livet och tusentals skadades i den jordbävning som ägde rum strax före lunchtid. Nepal är ett av världens fattigaste länder – redan innan katastrofen levde en fjärdedel av landets invånare i det som klassificeras som ”djup fattigdom”, vilket innebär att man har mindre än 10 kr om dagen att leva på. Många av dem är barn. Nu har många av dem fått sina hem förstörda, många har mist en eller flera familjemedlemmar, och Nepals befolkning är i ännu större behov av hjälp än tidigare för att komma på fötter igen. Vi ger dig en möjlighet att hjälpa till där behovet är som allra störst – helt i linje med på vår grundtanke om att ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon!

Tillsammans med vår samarbetspartner i Nepal arrangerar vi hjälpprojekt med start varje måndag från 18 maj till 31 augusti. Här har du som vill hjälpa till på plats i Nepal en unik chans. Tillsammans med volontärer från hela världen kommer du att få hjälpa till med sjukvård, renovering, återuppbyggnad, ta hand om extra utsatta barn, hjälpa lokalbefolkningen att städa upp i förödelsen och om möjligt vara med och distribuera katastrofhjälp i form av vatten, mat, kläder, första-hjälpen-utrustning, mediciner och mycket annat.

För att få kontinuitet i arbetet vill vi att du stannar i minst två veckor, och att du är beredd på en mängd olika arbetsuppgifter och på att jobba hårt under mycket enkla former. I gengäld vågar vi utlova genuin tacksamhet och en sommar du aldrig kommer att glömma som volontär i Nepal!

volontär-akut-återuppbyggnad-nepal