– Bula! Volontärarbeta på Fiji med IndiGo!

  Som volontär på Fiji väntar ett litet paradis – men även paradiset behöver volontärer! Omkring en tredjedel av befolkningen beräknas leva under fattigdomsstrecket, och Behovet av engagerade volontärer på Fiji är stort. Genom oss kan du jobba som volontär med barn från fattiga familjer, och bidra till en bättre framtid för dem.

  Fiji består av ca 330 öar, och ca 100 av dem är bebodda. Det pågår en inflyttning från de mindre öarna till huvudöarna och städerna där. Drygt två tredjedelar av befolkningen bor på den största ön Viti Levu. Flertalet av av invånarna på Fiji hör till en av två huvudgrupper: urbefolkningen, det vill säga etniska fijier, och indier (indo-fijianer), vars förfäder invandrat från Indien.

  Fiji är ett de mest välutvecklade länderna bland småstaterna i södra Stilla havet, men den politiska oron i landet har gjort att fattigdom och arbetslöshet brett ut sig inom alla folkgrupper och i alla regioner. Många trängs nu i slumområden i städerna, framför allt i huvudstaden Suva, som är basen för våra volontärresor till Fiji.

  Det råder ingen formell skolplikt på Fiji, men enligt lag garanteras alla barn möjlighet att gå i skola, oavsett kön eller etnisk tillhörighet.  Som volontär på Fiji kan du välja mellan att lära ut engelska på en skola för barn från fattiga familjer, jobba på förskola eller volontärarbeta som sportcoach och vara en förebild för barn som är i riskzonen för att hamna i fel sällskap utan rätt vägledning.

  För dig som åker som volontär till Fiji väntar ett tropiskt havsklimat, präglat av den ständigt blåsande sydostpassaden. Temperaturvariationerna är små och det regnar ganska mycket, främst på öarnas blåsiga öst- och sydkuster. Perioden maj–oktober är dock något torrare och svalare än november till april.

  Vill du veta mer om våra volontärresor till Fiji? Kontakta oss!