Frivillig arbeid på barnehjem i utlandet har vært mye debatt de siste årene, og det er mange som ikke anbefaler å gjøre det av ulike grunner. I noen tilfeller er kritikken berettiget. Vi ønsker å rapportere hvordan vi ser på vår rolle i å organisere frivillig arbeid på barnehjem, og hvordan vi velger barnehjemmen vi sender frivillige til.

Kritikken og mediedebatten har hovedsakelig vært om privateide barnehjem hvor barna blir behandlet som skuffer i et spill for å tjene penger ved å motta betalende frivillige – eller “barnehjemsturisme” der turister kan besøke barnehjem nesten på samme måte som å besøke en dyrehage.

Og ja – barnehjem med økonomisk profitt interesse eksisterer. Det er barn plassert i barnehjem, selv om de kan leve hjemme, mot løfte om penger og en bedre fremtid for familien. Det er vanligst i Afrika, men det skjer også i land som Kambodsja, Vietnam, Nepal og Filippinene.

Det er noe vi ikke ønsker å hjelpe på noen måte, og vi handler kontinuerlig på indikasjoner som viser hvis noe ikke er riktig. Derfor har vi stoppet å sende frivillige til barnehjem i disse landene, fordi åpenheten var utilstrekkelig. Vi har også tidligere avsluttet samarbeidet med et barnehjem i Bangkok, da vi så førstehånds når barn der fikk bank av lokale medarbeidere.

Alle frivillige som reiser med oss er en del av våre øyne og ører ute på prosjektene. Ved å være en mindre organisasjon har vi personlig kontakt med de som reiser med oss. Hvis du har reist med oss, har du sannsynligvis sendt e-post med Lennie eller snakket med Emanuel, eller begge og. Småskala betyr at vi kan holde bedre styr og følge opp personlig, på slutten av hvert prosjekt.

 

Hvor kan du gjøre frivillig arbeid på barnehjem?

Nå sender vi bare frivillige til barnehjem i to land: Sri Lanka og Thailand. Vi har valgt å beholde prosjektene der av flere grunner:

Barnehjemmen i Sri Lanka er statsstyrte, eller under streng offentlig kontroll, og har ingen privat gevinst. De mangler ansatte, og du kan gjøre en forskjell som frivillig også for en kort periode. Betingelsene for barna er utilstrekkelige i forhold til skandinaviske standarder, men vi er overbevist om at internasjonale frivillige bidrar til noe positivt.

I tillegg til flere hender som kan hjelpe praktisk, hjelper frivillige det lokale personalet til å behandle barna godt. I et land der fysisk avstraffelse fortsatt er vanlig, tror vi det er viktig – særlig siden det er barnehjem for babyer og barn med intellektuelle funksjonshemminger og/eller funksjonshemninger.

Vi har også et godt og langsiktig partnerskap med en veldedighetsorganisasjon i Sri Lanka, som gir grunnleggende omsorg for våre frivillige.

Vi sender også frivillige til to barnehjem i Thailand. Det ene er utenfor Phuket, og er faktisk privat – men drives av et ektepar som alltid setter barnas interesser først. Vi har besøkt dem flere ganger, og vi har nær kontakt. Vi føler oss trygge å sende frivillige til dem.

barnhem-chiang-rai

Vi har også et nytt prosjekt i Chiang Rai, i Nord-Thailand, hvor du kan hjelpe i to forskjellige barnehjem. Her har vi den store fordelen av å være på plass – Lennie på Indigo bor i Chiang Rai, og besøker ofte begge hjemmene. Derfor kan vi garantere at disse er to gode barnehjem, drevet av personer som lever under enkle forhold. Hvis de hadde operert barnehjemmen for å tjene penger, ville det vært verdens verste forretningsidé!

Hva skjer etter en frivillighetsreise?

Vi følger alltid opp våre frivilliges inntrykk – enten på stedet eller etter turen. Det hjelper oss til å få en fersk statusrapport for alle prosjekter, og selv om vi ikke alltid kan påvirke alle detaljene, vi gjør vårt beste for å fange opp både positive tilbakemeldinger og punkter som kan forbedres.

Hvis du ønsker å jobbe frivillig på et barnehjem i utlandet, er det mange spørsmål å stille før du bestemmer deg. Hvis du går gjennom oss på Indigo har vi allerede avklart alle spørsmålene vi selv har når vi undersøker et barnehjem. Dette etterlater et lite antall prosjekter som vi uten å nøle kan stå bak.