En av våra grundtankar med IndiGo är att så många som möjligt ska kunna åka på en volontärresa utomlands. Det försöker vi ordna genom att hålla så låga priser som möjligt, så att ekonomin inte är ett hinder – även om det naturligtvis kostar en del att åka på en volontärresa även med oss. Vi har samarbetspartners i respektive land som vi betalar för att ta hand om våra volontärer på bästa sätt, och det ska de självklart ha rimlig ersättning för.

Tidigare har vi varit lite restriktiva med att ta emot volontärer under 18 som åker ensamma eller tillsammans med jämnåriga, men nu släpper vi på det kravet i nästan alla länder. Den undre gränsen är nu istället 16 år för volontärresor och äventyrsresor i Bali, Fiji, Filippinerna, Indien, Kambodja, Kina, Laos, Borneo, Nepal, Singapore, Sri Lanka och Vietnam. I Thailand varierar åldersgränserna beroende på projekt, men ligger mellan 16 och 18.

 

Vad krävs av dig som är under 18 och vill volontärarbeta utomlands?

För dig som är 16 eller 17 gäller samma ordningsregler som för alla våra volontärer. Det innebär bland annat självklara saker som exempelvis att man respekterar kulturen, människorna och religionen i det land man besöker och volontärarbetar, men även att man följer de regler som finns på volontärboendet. Vi tillåter inte alkohol på något av våra volontärboenden, och av säkerhetsskäl är personalen på plats restriktiva med att tillåta volontärerna att vara ute ensamma på kvällarna.

I de flesta länder ska man vara tillbaka på boendet senast klockan 22.30 söndag till torsdag. Detta är både för volontärernas personliga säkerhet och för att respektera de andra volontärerna och deltagarna. Eftersom alla ska upp och volontärjobba tidigt dagen efter uppskattas det inte att någon ramlar in mitt i natten och väcker de andra. På helgerna är det okej att vara ute lite längre, men man måste fortfarande respektera de regler som ges på plats.

Alla som åker ensamma och är 16 eller 17 måste skicka ett intyg från föräldrar eller vårdnadshavare, som godkänner att du åker och tar ansvar om det händer något.

 

Är du förälder till en tonåring som vill åka på en volontärresa?

Vi har full förståelse för att många föräldrar är tveksamma till att släppa iväg sina ungdomar ensamma på en resa till andra sidan jorden. Vi kan lugna er med att det här är bland det säkraste sättet att göra det på. Alla våra volontärer blir upphämtade på flygplatsen, får skjuts till och från projektet varje dag i de flesta länder, och ges strikta förhållningsregler om vad de får och inte får göra – allt för deras egen säkerhet. Det är exempelvis inte tillåtet att hyra moped, eftersom det är vanligt med olyckor bland förare som inte är vana vid trafiken i Asien.

Vi har tät och bra kontakt med våra samordnare i alla länder, och om det händer något får vi veta det direkt. Om det behövs kontaktar vi då en förälder eller annan kontaktperson i Sverige. Hittills har ingen av våra volontärer råkat ut för något allvarligare än förkylningar och lättare magproblem, men om något allvarligare skulle inträffa finns det ett bra nätverk av duktiga och engagerade personer på plats. Vi hade volontärer i Nepal under jordbävningen i april 2015 och på Fiji under cyklonen Winston i februari 2016. I båda fallen fick vi snabbt tag i både våra samordnare och volontärer, och kunde lugna oroliga anhöriga i Sverige och Norge.

Vi hoppas och tror att de 16- och 17-åringar som är intresserade av att volontärarbeta utomlands i första hand gör det för att de vill uppleva en ny kultur och hjälpa till där behovet är som störst. Man kan växa oerhört mycket som människa under några veckor som volontär utomlands. Det gäller förstås volontärer i alla åldrar, men inte minst ungdomar som kanske åker utomlands ensamma för första gången.

Obs: Om du är tonåring och i första hand vill åka utomlands för att festa loss och ha föräldrafritt ber vi dig vända dig någon annanstans – då har du hamnat fel. Det gäller både våra renodlade volontärresor och äventyrsresorna med inslag av volontärarbete.

Ni andra är hjärtligt välkomna att höra av er, så hjälper vi gärna till med att hitta rätt projekt för er! 🙂